Sociala Tjänstehundar

En skolhund är lämplighetstestad och utbildad för att kunna jobba professionellt med människor, främst barn.

Det finns ett relativt nytt paraplybegrepp det är sociala tjänstehundar. Det avser hundar som arbetar inom vård, skola och omsorg.
Det är hundar som arbetar med sin förare till nytta för en tredje person.

Om man vill läsa mer om sociala tjänstehundar tex forskningsrapporter så används i dag den engelska terminologin. Svenska översättningen och förkortningen står inom parentes.

AAI – animal - assisted intervention (DAI -djurassisterad intervention).
AAI är övergripande definition på yrkesmässiga och målinriktat arbete där djur är involverande.
AAT och AAE ryms inom AAI definitionen.

AAT -– animal - assisted therapy (DAT -djurassisterad terapi)
AAT är målinriktat arbete för att utveckla och förbättra fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga eller mentala funktioner hos människor inom vård, skola och socialt arbete.

Hundekipaget är utbildat och föraren arbetar inom sitt yrkesområde eller i ett team med andra professionella. Besöken är schemalagda och sker med regelbundna intervaller och arbetet planeras, utförs och utvärderas av professionella.

AAE – animal - assisted education (DAP --djurassisterad pedagogik).
AAE är målinriktat och det finns pedagogiska mål för varje individ som utvärderas och dokumenteras. Föraren arbetar inom sitt yrkesområde eller i ett team med andra professionella och ”hundekipaget involveras i den pedagogiska processen”.

AAA – animal - assisted activity (DAA – djurassisterad aktivitet).
AAA är INTE ett målinriktat arbete som utvärderas eller dokumenteras.
Ett utbildat hundekipage kan genom AAA identifiera personer som kan vara i behov av individuella insatser.

Säkerheten är viktig, så riskanalyser gör man kontinuerligt tex kan hunden eller barnet skadas av den nya leksaken, kan hunden halka på det här golvet. De sekretessregler som finns gäller givetvis även hundekipaget.

Ex fysioterapeut
Ex rehabteam
Ex lärare
Ex specialpedagogiska team
Tindra och jag.
Källa Nytta och nöje med hunden: Din blivande terapihund av Monica Broman

För att förbättra användarupplevelsen så använder vi ”kakor”. Genom att fortsätta på sidan accepterar du användandet av ”kakor”.

Ip adresser anonymiseras och det använda temat från RapidWeaver är GDPR förenligt, dvs vi samlar inte in data som vi delar, spårar eller säljer.