Länkar till litteratur och dokument om vårdhundar/terapihundar och skolhundar

De senaste åren har det kommit väldigt många studier och böcker där man kan läsa om hur hundar och andra husdjur påverkar oss människor.
De allra flesta handlar om vårdhundar inom vårdsektorn.

Länkarna finns hos
vårdhundskolan, jag kommer länka till några av de breda översikterna.
Längre ner på vårdhundskolans litteratur sida finns länkar till forskningsrapporter, examensarbeten och uppsatser. Dessa är läsvärd och intressanta så jag rekommenderar dem till er som vill lära er lite mer.


Djur i vården, om sällskapsdjurs påverkan på äldres hälsa. Den tar hur vården och omsorgen kan förbättras och sänka vårdkostnaderna.

2014.
Hundar i vård och omsorg, vägledning till praktiskt arbete.
”I denna skrift ges konkret information om planering, genomförande och dokumentation vid arbete med hund i vård och omsorg. Skriften utgör ett komplement till Socialstyrelsens (2014a) redovisning av lagar och regler.” Källa vårdhundskolan

Socialstyrelsen 2014a.
Hundar i vård och omsorg. Lagar och regler vid arbete med vårdhund.

Socialstyrelsen 2014b.
Vårdhundar för äldre i särkilt boende. En systematiska översikt om effekter och vetenskapligt stöd.
Översikten tar endast upp ekipage där såväl hund som förare har tränats för uppgiften. Effekter av hundar som tillhör personalen eller de äldre respektive effekter av katter eller andra djur undersöks inte. Forskningen rör insatser där de äldre har haft individuella möten med vårdhunden. Det vetenskapliga stödet för effekter av vårdhund bedöms.” Källa vårdhundskolan.

Hund med rätt att vårda.
”Verksamhet med vårdhund ska anmälas av vårdhundsföraren till länsstyrelsen. Det är ett viktigt steg i rätt riktning och stärker vårdhundarnas ställning som professionella tjänstehundar. Vårdhundskolan har tagit fram dokumentet i samråd med Jordbruksverket för att beskriva kraven som Jordbruksverket ställer på vårdhundsförare. Även terapihunds- och besökshundsförare får gärna ta del av innehållet och vi hoppas det underlättar tolkningen av kraven i Jordbruksverkets föreskrift.” Källa vårdhundskolan


För att förbättra användarupplevelsen så använder vi ”kakor”. Genom att fortsätta på sidan accepterar du användandet av ”kakor”.

Ip adresser anonymiseras och det använda temat från RapidWeaver är GDPR förenligt, dvs vi samlar inte in data som vi delar, spårar eller säljer.